Bell Analytics

Bell Analytics tillhandhåller tjänster och lösningar inom databearbetning, statistisk analys och business intelligence. Ett fokusområde är inom statistisk analys och datamanagering vid vetenskapliga registerstudier och rapporter.

Företaget har lång erfarenhet av att jobba med större datamängder, främst inom registerforskning med Svenska hälsodataregister, demografiska register (Statistiska centralbyrån, SCB) och sjukdomsspecifika kvalitetsregister, men också inom andra områden som till exempel finanssektorn. Bell Analytics använder statistikprogrammet SAS som främsta verktyg för databearbetning och analys, men har också erfarenhet av andra statistikprogram som finns på marknaden (till exempel R, STATA och SPSS). Företaget har också erfarenhet av att presentera och visaulisera data i form av dashboards, där främst Microsoft PowerBI har använts.

Företaget startades och drivs av Jonas Söderling (fd Eriksson) som har en bakgrund inom matematik och statistik och som har disputerat inom registerepidemiologi på Karolinska Institutet.