Introduktionskurs i SAS base, SAS SQL och SAS macroprogrammering

Under våren 2018 är planen att genomföra en introduktionskurs i SAS base och SAS SQL, inklusive introduktion till makroprogrammering, i Stockholm. Ingen förkunskap krävs.

Deltagare på kursen behöver en egen laptop med SAS installerad. De deltagare som inte har SAS installerad på sin dator kommer att behöva ladda ner och installera SAS University Edition, vilket är en gratisversion från SAS Institute för icke-kommersiell användning.
För frågor om kursen mejla gärna info@bellanalytics.se.


Information om kursen

Plats: Stockholm. Lokal meddelas senare beroende på antal deltagare.

Datum: Våren 2018, exakt datum meddelas senare

Antal dagar: 3 veckodagar

Max antal deltagare per kurstillfälle: 15

Språk: Svenska

Kostnad (ex moms): Studenter: 3000 SEK/dag. Övriga: 5000 SEK/dag.


Kursplan:

Förkunskap

Ingen förkunskap krävs (dock är någon form av erfarenhet inom matematik, statistik, eller programmering en fördel)

Kursens lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna...

  • använda ett stort urval av SAS funktioner och procedurer för datahantering, inklusive importera data till SAS
  • hantera data med proc SQL, och förstå fördelar och nackdelar med SAS SQL vs SAS Base
  • skriva och hantera enklare SAS-macron
  • använda ett urval av statistiska procedurer, och att kunna exportera resultat till annat program (till exempel Microsoft Excel)

Kursens innehåll

Detta är en tredagarskurs med syftet att ge en introduktion till SAS för kursdeltagare som har ingen eller begränsad erfarenhet av att använda SAS. Även om man inte har tillgång till SAS via sin arbetsgivare/universitet går det alldeles utmärkt att delta genom att installera SAS University Edition på sin privata laptop.

Kursen syftar till att ge kursdeltagare den kunskap som krävs för att med SAS som verktyg kunna hantera och bearbeta större datamängder, analysera data med inbyggda statistiska procedurer, skapa resultattabeller och exportera, samt att ge en introduktion till SAS macroprogrammering.

Under dag 1 kommer vi att gå igenom SAS-miljön, importering av data, och datastegsprogrammering med inbyggda funktioner, samt introdukton till inbyggda procedurer. Under dag 2 kommer vi att gå vidare med procedurer och datastegsprogrammering och hur data kan sättas samman, introduktion till SAS SQL, samt gå igenom fördelar och nackdelar med transponerad data (data på längden vs data på bredden). Sista dagen kommer vi att gå igenom statistiska procedurer, exportera resultat och macroprogrammering, samt belysa de mer utmanande delarna under kursen med nya exempel.

Arbetsformer

Vi kommer att varva interaktiva genomgångar av olika avsnitt i kurskompendiumet och övriga exempel med individuella övningar.

Kurslitteratur

Kurskompendium som kommer att mejlas ut före kursstart samt delas ut i tryckt format vid kursstarten.

Kursansvarig

Jonas Söderling