Bell Analytics

Bell som i bell curve - normalfördelningskurva. Liksom konturerna av fjällen i fjärran vid Riksgränsen mot Norge. Lika vackert som användbart. Stora datamängder med normalfördelad data tycker vi är trevligt, liksom fjällen i fjärran. Många gånger är dock data fördelad annorlunda, som till exempel kostnader eller sjukskrivningsdagar vid hälsoekonomiska studier.

Bell Analytics tillhandhåller tjänster och lösningar inom databearbetning, statistisk analys, och vetenskapliga registerstudier. Normalfördelning eller inte, med rätt kunskap och verktyg kan vi bearbeta, analysera och presentera data inom flera olika områden och branscher.

 

Jonas Söderling

Jonas har mer än 10 års erfarenhet av att använda SAS inom flera olika områden och typer av datamängder, och har tidigare undervisat i SAS-programmering och statistisk analys vid Karolinska Institutet. Kombinationen med en stark matematisk och statistisk bakgrund från civilingenjörsutbildning i Linköping med doktorandstudier vid Karolinska Institutet inom registerepidemiologi är en bra grund för förståelsen av datamängder, hur data bör analyseras genom att tillämpa användbara statistiska metoder, och att presentera och sammanfatta resultat på ett tilltalande sätt. Jonas har även erfarenhet av att jobba med statistisk dataanalys inom finanssektorn.